ต้อนรับ รอง ผอ.ศปป แวะซื้อของฝาก"พรทิพย์"

คุณพรทิพย์  เปี่ยมวิวัตติกุล ผู้บริหารระดับสูง บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด  เป็นเกียรติในการต้อนรับ  พล.ท สันต์ จิตรประสงค์ รอง ผอ.ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมโชว์รูมพรทิพย์ ภูเก็ต พร้อมทั้งเลือกซื้อของฝาก โดยท่านรองฯสันต์  ให้ความสนใจกล่องขนมในตึกอาคารชิโนโปรตุกีส ของฝากหนึ่งเดียวในโลก เป็นพิเศษ ภายใต้บรรยากาศเป็นกันเอง เมื่อวันก่อน