ป.โท MBA ราชภัฏภูเก็ต ดูงาน

คุณปพนวัฒน์  ฉินธนทรัพย์   ผู้จัดการ การตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด ให้การต้อนรับ นักศึกษามหาบัณฑิต ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   เข้าศึกษาดูงานด้าน “ Marketing และการบริหารจัดการองค์กร”  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป   ที่ผ่านมา