พรทิพย์(ภูเก็ต) จัดอบรม “ดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 60

บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด จัดการฝึกอบรม "การดับเพลิงเบื้องต้น และการซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560" ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถปฏิบัติตนในการช่วยเหลือลูกค้า และตนเอง รวมทั้งควบคุมสถานการณ์ เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นในตัวอาคาร โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรัษฎา  ณ โชว์รูมพรทิพย์(ภูเก็ต) เมื่อวันก่อน