พรทิพย์ ยกระดับศักยภาพองค์กร จัดอบรมระบบใหม่ ISO 9001:2015

บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด  นำโดย คุณวิรวัฒน์  - คุณพรทิพย์  เปี่ยมวิวัตติกุล ผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรม  "Requirement and Interpretation of ISO 9001:2015 Training Course"  ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ในระบบการบริหารองค์กรของ มาตรฐาน ISO 

 

 ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในระดับสากลอย่างเนื่อง  และเพิ่มความรู้ความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้บุคลากรในองค์กร ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก Ms.Paradee  Lamdanusha บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด  มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้  เมื่อวันก่อน