พรทิพย์(ภูเก็ต) รวมใจ ร่วมกิจกรรมบุญ“ถวายเทียนพรรษา 9 วัด”

คุณวิรวัฒน์ - คุณพรทิพย์   เปี่ยมวิวัตติกุล ผู้บริหารระดับสูง บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด พร้อมครอบครัว นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา 9 วัด”  เพื่อสร้างความสมานสามัคคี ในหมู่พนักงาน  พร้อมทั้งทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษานี้   ด้วยบรรยากาศอบอุ่น