ทำบุญ “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐” เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับพุทธศักราชใหม่

 คุณวิรวัฒน์ – คุณพรทิพย์  เปี่ยมวิวัตติกุล ผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยครอบครัว และคณะผู้บริหาร  พนักงานบริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด  ร่วมกันทำบุญตักบาตร เลี้ยงอาหารพระ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐  เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับพุทธศักราชใหม่    พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจ ในการทำงานให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานต่างพร้อมใจกันทำบุญฉลองวันเกิดร้านอย่างอบอุ่น