อบต.ภูหลวง จ.นครราชสีมา ดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงพรทิพย์(ภูเก็ต)

บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง  จังหวัดนครราชสีมา กว่า 50 คน ซึ่งได้เล็งเห็นศักยภาพของบริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้าน “การบริหารจัดการร้าน” เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีคุณวิชัย  สายวารี ผู้จัดการโรงงาน บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมนำชมในส่วนต่างๆ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงพรทิพย์(ภูเก็ต)   เมื่อวันก่อน