ท่านรองฯ เลขา อย. นำคณะเข้าดูงานด้านมาตรฐานโรงงาน พรทิพย์ (ภูเก็ต)

คุณณัฐธยาน์  ไกรโกญน์จนาถ  ผู้จัดการโชว์รูม พร้อมด้วยคุณวิชัย สายวารี ผู้จัดการโรงงาน    เป็นเกียรติในการต้อนรับ ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้าดูงานด้าน "กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์นวัตกรรม" พร้อมทั้ง เข้าเยี่ยมชมโรงงานการผลิต และโชว์รูมแสดงสินค้า    เมื่อวันก่อน