พัฒนาชุมชน นำคณะผู้ประกอบการชุมชนภูเก็ต ดูงาน พรทิพย์(ภูเก็ต)

คุณณัฐธยาน์  ไกรโกญน์จนาถ ผู้จัดการโชว์รูม บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด ให้การต้อนรับ ผู้ประกอบการชุมชนภูเก็ต นำมาโดยพัฒนาชุมชน จังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานด้าน “การบริหารจัดการ ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อนำไปประกอบความรู้ในการสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชน เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อไป ที่ผ่านมา