เทศบาลตำบลบ่อ จ.จันทบุรี ดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงพรทิพย์(ภูเก็ต)

บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด ให้การต้อนรับคณะเทศบาลตำบลบ่อ  จังหวัดจันทบุรี  กว่า 50 คน  ซึ่งได้เล็งเห็นศักยภาพของบริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้าน “การบริหารจัดการร้าน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีคุณวิชัย  สายวารี ผู้จัดการโรงงาน บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมนำชมในส่วนต่างๆ  ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงพรทิพย์(ภูเก็ต)   เมื่อวันก่อน