ICTI เลือก “พรทิพย์” เป็นเคสตัวอย่าง ในธุรกิจออนไลน์ผ่านระบบ e-Business

บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด เป็นเกียรติในการรับเลือก ให้เป็นผู้ประกอบการตัวอย่าง ในภาคการประสบความสำเร็จ ในการประกอบการธุรกิจออนไลน์ผ่านระบบ e-Business   พร้อมถ่ายทำ VDO Showcase ใน “โครงการกับกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรม B2B (Business Transformation of Digital Economy)    เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้พัฒนาศักยภาพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป  โดยมีคุณวิชัย  สายวารี ผู้จัดการโรงงาน  ให้การต้อนรับ พร้อมให้สัมภาษณ์ ตลอดการถ่ายทำ  ที่ผ่านมา