โรงงานคุณภาพ

โรงงานคุณภาพ 

Pornthip Phuket Factory

 

 

 

,,

นโยบายคุณภาพ 

 

มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  สนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

,,

 

 

 

 

 

 

  การรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ♦ ♦ 

โรงงานพรทิพย์(ภูเก็ต)

 

 

ระบบ ISO 9001:2015 

 

ระบบมาตรฐาน ISO (International Organizatiom for Standardization)   เป็นระบบมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
แต่เดิม..บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบัน SGS ของประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2011
 
 ทั้งนี้ ในปี 2559  บริษัทฯได้พัฒนาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ ISO 9001:2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน GMP 

             GMP  (Good Manufacturing Practice)   เป็นระบบประกันคุณภาพ วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร สามารถผลิตอาหาร ได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษเป็นอันตราย หรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 

บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP จาก SGS (Thailand)

เริ่มใช้ครั้งแรก..เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2012

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน HACCP

                                     HACCP  (Hazard Analysis and Critical Control Point) 

เป็นเครื่องหมายมาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรฐานป้ปงกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจจะได้รับจากการบริโภคอาหาร   
 

บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานHACCP จาก SGS (Thailand)

เริ่มใช้ครั้งแรก..เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2012

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน HALAL

 

 HALAL เป็นเครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อนุญาตให้ผู้ประกอบการแสดงเครื่องหมายฮาลาล ลงบนผลิตภัณฑ์ เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ว่า “ฮาลาล” 

 

บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด

ได้รับเครื่องหมายฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

                        เริ่มใช้ครั้งแรก....เมื่อวันที่ 11 มกราคม ปี 2009

 

 

 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ 

Thailand Trust Mark


บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด ได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark) จาก DITP (Department of International Trade Promotion Ministry of Commerce, Royal Thai Government ) ในปี 2004  

 

ซึ่งเป็นการการันตรีผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล เป็นสินค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

เชลล์ชวนชิม 

สัญลักษณ์เชลล์ชวนชิม  เป็นเครื่องหมายการันตีความอร่อย  โดย บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด 

ได้รับการรับรองจาก หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ เมื่อปี 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

สุดยอดสินค้า OTOP 5 ดาว

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับรางวัล "สุดยอด OTOP 5ดาว" ถึง 5 ปีซ้อน

ในปี 2004 , ปี 2006 , ปี 2008 , ปี 2011 และปี 2014